A CART peptid lehetséges szerepének fiziológiai és morfológiai vizsgálata a fájdalommal kapcsolt, gerincvelői szintű információ-feldolgozásban

 

 

A kokain és amfetamin regulált transzkript (CART) peptidek számos élettani folyamat, többek között a táplálékfelvétel, energiaháztartás, stresszreakciók, szorongás, neuroendokrin működések és a nocicepció szabályozásában játszanak szerepet.

A CART szerepét a nocicepcióban főleg viselkedési vizsgálatok támasztják alá. Patkány és egér gerincvelő felszínes lamináiban - a nociceptív információ-feldolgozás kiemelten fontos területein - CART immunpozitív rostfonatot írtak le.

Munkánkban kombináljuk az elektrofiziológia, farmakológia, fluoreszcens immunhisztokémia, konfokális- és elektronmikroszópia módszereit, hogy meghatározzuk a gerincvelő felszínes lamináiban igen nagy számban jelenlévő CART immunreaktív rostok eredetét, neurokémiai sajátságait, posztszinaptikus targetjeit, valamint a CART peptidek sejtszintű hatásait a patkány hátsó szarvi neuronjain. Vizsgáljuk a CART interakcióját más neurotranszmitterekkel és az ópiátokkal is.

Eredményeink közelebb visznek bennünket a CART nocicepcióban betöltött szerepének tisztázásához. A CART peptid ópiátokkal való interakciójának felderítése olyan ópiát alapú kombinált fájdalomcsillapítók kifejlesztéséhez nyújthat segítséget, amelyek a jelenleginél kisebb dózisú alkalmazást, a tolerancia és a nem kívánt mellékhatások csökkentését/elkerülését tennék lehetővé.

 

 

 

<<< Vissza